قدرتمند

 • ۵۰۰ مگابایت هاست حرفه ای

 • ۲۰۰۰۰ تومان سالیانه
  • ترافیک ماهانه ۱۵ گیگا بایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین ۶ عدد
  • تعداد دامنه ۱ عدد
 • توضیحات
 • ۱۰۰ مگا بایت هاست حرفه ای

 • ۱۰۰۰۰ تومان سالیانه
  • ترافیک ماهانه۴ گیگا بایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین۴ عدد
  • تعداد دامنه ۱ عدد
 • توضیحات
 • ۵۰ مگا بایت هاست حرفه ای

 • ۵۰۰۰ تومان سالیانه
  • ترافیک ماهانه۲ گیگا بایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین۲ عدد
  • تعداد دامنه ۱ عدد
 • توضیحات