چرا سامانه پیام کوتاه آساک سرور

سامانه پیام کوتاه آساک ارتباط مستقیم با مخابرات دارد و پشتیبانی اینترنتی و تلفنی در ساعات اداری و غیر اداری به همراه ارائه نرم افزار بصورت مادام العمر و عدم نیاز به تمدید و هزینه مجدد در سال های بعد