بازگشت هزینه در صورت ارسال ناموفق

سامانه پیام کوتاه آساک سرور بازگشت هزینه را در صورت ارسال ناموفق پیامک فراهم نموده است و آن را تضمین می کند!