پنل پیامک پایه

  • ۱۰۰ پیامک هدیه
  • پشتیبانی از API
  • خط هدیه ۱۴ رقمی
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • مناسب برای اشخاص
  • ۲میلیون بانک شماره مجزا
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه !