پنل پیامک رایگان

 

  • پشتیبانی از API
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • مناسب برای اشخاص
  • ۲میلیون بانک شماره مجزا
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه !
  • قیمت هر پیامک ۱۵۰ ریال