پنل پیامک حرفه ای

  • ۵۰۰ پیامک هدیه
  • پشتیبانی از API
  • خط هدیه ۱۴ رقمی
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • اقتصادی و شرکتی
  • ۲میلیون بانک شماره مجزا
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه !