پنل پیامک تجاری

  • ۱۰۰۰ پیامک هدیه
  • پشتیبانی از API
  • خط هدیه ۱۴ رقمی
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • کاهش هزینه ارسال
  • ۲میلیون بانک شماره مجزا
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه !