جلوگیری از هک شدن لاین

جلوگیری از هک شدن لاین

در این آموزش به شما یاد می دهیم که لاین چگونه هک می شود و شما چگونه باید در برابر این نوع هک از خود مراقبت کنید

 

گزارش باگ به متور جستجوی parsijoo.ir

این باگ توسط آساک سرور به سایت پارسی جو گزارش داده شده است
apache tomcat Information disclosure and apache tomcat Denial-of-service on http://parsijoo.ir/