Tag Archives: Captcha

آموزش استفاده آسان از Google reCaptcha فارسی در کد PHP جهت جلوگیری از اسپم

آموزش استفاده آسان از Google reCaptcha فارسی در کد PHP جهت جلوگیری از اسپم

گوگل جدیدا سرویس تشخیص اسپمر های خود یا همان Google reCaptcha قدیمی را نونوار کرده است و دیگر از کدهای درهم و پیچ خورده و ناخوانا خبری نیست . فقط کافی است یک تیک بزنید و قضیه تمام است

آموزش استفاده آسان از Google reCaptcha فارسی در کد PHP جهت جلوگیری از اسپم

ثبت وبسایت و دریافت Secret Code

سایت خود را در Google reCaptcha به ثبت کنید .برای این کار به این آدرس مراجعه کنید.

Continue reading