آشنایی با پنل پیامک و SMS آساک سرور – بخش دوم

*WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, reverting to HTTP::Tiny

منوی ارسال در پنل پیامک  و پیام کوتاه آساک سرور

زیر منوهای این منو را می توانید در تصویر زیر ببنید

پنل پیامک آساک سرور پنل SMS آساک سرور سامانه پیامک آساک سرور

در زیر منوی ارسال پیامک

مطابق شکل زیر می توانید شماره ارسال پیامک را از بین شماره هایی که خریداری کرده اید و یا به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است انتخاب کنید برای این منظور از منوی کشویی فرستنده شماره خود را انتخاب می نمایید

برای مشخص کردن شماره هایی که قصد ارسال پیام به آنها را دارید از دفتر تلفن سامانه پیامکی استفاده کنید و یا  یک فایل اکسل را برای ورود استفاده کنید و یا  خود شما بصورت دستی شماره ها را وارد نمایید

پنل پیامک آساک سرور پنل SMS آساک سرور سامانه پیامک آساک سرور

 

متن پیامک را وارد نموده  پیامک خود را ارسال نمایید.

 زیر منوی ارسال زماندار پیامک

در این بخش یک فیلد زمان ارسال برای شما قرار داده شده است تا زمان ارسال در یک تاریخ مشخص را برای شما فراهم اوریم

پنل پیامک آساک سرور پنل SMS آساک سرور سامانه پیامک آساک سرور

زیر منوی ارسال سفارشی پیامک

در این بخش امکان ارسال پیامک انبوه با مشخصات مخاطبان خود را فراهم اورده ایم تا  استایل مورد نظر خود را براساس نام مخاطبان یا آوردن نام خانوادگی و دیگر مشخصات مخاطبان در پیامک  پیاده نمایید.

پنل پیامک آساک سرور پنل SMS آساک سرور سامانه پیامک آساک سرور

 

زیر منوی ارسال شفارشی

در ارسال هوشمند پیامک، متن پیامی که به هر مخاطب ارسال می شود با استفاده از مقادیر و اطلاعات مربوط به آن مخاطب تغییر می کند بنابراین پیامک ارسالی به هر مخاطب با پیامک ارسالی به دیگر مخاطبان متفاوت است.
برای ارسال هوشمند به گروهی از مخاطبان ابتدا فایل نمونه را از اینجا دانلود نمایید. سپس مقادیر دلخواه خود را در فایل نمونه ذخیره کرده و در سامانه بارگزاری کنید.
در هنگام تهیه فایل اکسل اطلاعات مخاطبان به موارد زیر توجه داشته باشید:

  • اطلاعات باید در sheet 1 ذخیره شوند.
  • ستون اول فایل اکسل به شماره های مخاطبان اختصاص دارد. در ستون دوم و پس از آن می توانید اطلاعات دلخواه خود را وارد نمایید.
  • سطر اول فایل اکسل به عنوان ستون ها اختصاص دارد و وارد کردن عنوان برای ستون هایی که حاوی اطلاعات هستند الزامی است.
  • پس از بارگزاری فایل اکسل عنوان ستون ها در بخش تهیه متن اصلی پیامک نمایش داده می شود. چنانچه مقادیر موجود در یک ستون خالی باشد، علامت اخطار کنار عنوان آن ستون قرار می گیرد.

در مرحله بعد عنوان ستون ها نمایش داده می شود و با کلیک روی عنوان هر ستون، اطلاعات آن به صورت هوشمند در متن پیامک مخاطبان جایگذاری می گردد.

پنل پیامک آساک سرور پنل SMS آساک سرور سامانه پیامک آساک سرور

زیر منوی ارسال دوره ای پیامک

در این زیر منو نیز امکان دوره ای کردن و گردشی شدن ارسال پیامک برای شما فراهم آمده است

پنل پیامک آساک سرور پنل SMS آساک سرور سامانه پیامک آساک سرور

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>