• پنل پیامک ویژه

 • ۹۹۰۰۰ تومان مادام العمر
  • ۱۰۰۰ پیامک هدیه
  • پشتیبانی از API
  • خط هدیه ۱۴ رقمی
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • بسیار مقرون به صرفه
  • ۲میلیون بانک شماره مجزا
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه !
 • مقایسه پنل ها
 • پنل پیامک حرفه ای

 • ۴۹۰۰۰ تومان مادام العمر
  • ۵۰۰ پیامک هدیه
  • پشتیبانی از API
  • خط هدیه ۱۴ رقمی
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • اقتصادی و شرکتی
  • ۲میلیون بانک شماره مجزا
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه !
 • مقایسه پنل ها
 • پنل پیامک پایه

 • ۱۹۰۰۰ تومان مادام العمر
  • ۱۰۰ پیامک هدیه
  • پشتیبانی از API
  • خط هدیه ۱۴ رقمی
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته
  • مناسب برای اشخاص
  • ۲میلیون بانک شماره مجزا
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه !
 • مقایسه پنل ها