چند نکته مهم:

 • برای اخذ نمایندگی فایل قرارداد را از این لینک دانلود و در یکی از دفاتر اسناد رسمی تایید امضا کنید و به ادرس ما ارسال نمایید.
 •  هر پاکت معادل هزینه ارسال یک صفحه پیامک فارسی (۷۰ کاراکتر) است.
 •  ۹% مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت های فوق محاسبه و اخذ می گردد.
 •  هزینه هر صفحه پیامک انگلیسی ۲/۴ برابر پیامک فارسی می باشد.
 •  دریافت پیامک رایگان است.
 • نمایندگی پنل پیامک طلایی

 • رایگان مادام العمر
  • امکانات : نامحدود
  • تعداد کاربران : نامحدود
  • امکان ارائه نمایندگی : دارد
  • اعتبار هدیه : ۱۰۰ پاکت
  • مدت : دائمی
  • پیامک از ۱۲۱ ریال تا ۱۳۰ ریال
  • قیمت : رایگان
 • سفارش
 • نمایندگی ویژه پنل پیامک

 • ۱۴۹۰۰۰ تومان مادام العمر
  • امکانات : نامحدود
  • تعداد کاربران : نامحدود
  • امکان ارائه نمایندگی : دارد
  • اعتبار هدیه : ۲,۰۰۰ پاکت
  • مدت : دائمی
  • پیامک از ۱۱۹ ریال تا ۱۲۱ ریال
  • قیمت : ۱۴۹٫۰۰۰ تومان
 • سفارش