• ۳گیگابایت نمایندگی لینوکس

 • ۲۱۶۰۰۰ تومان سالیانه
  • ترافیک ماهانه ۱۰۰ گیگا بایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین بینهایت
  • تعداد دامنه بینهایت
 • توضیحات
 • ۵گیگابایت نمایندگی لینوکس

 • ۳۶۰۰۰۰ تومان سالیانه
  • ترافیک ماهانه ۲۰۰ گیگا بایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین بینهایت
  • تعداد دامنه بینهایت
 • توضیحات