• ۵۰۰ مگابایت هاست حرفه ای

 • ۲۰۰۰۰ تومان سالیانه
  • ترافیک ماهانه ۱۵ گیگا بایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین ۶ عدد
  • تعداد دامنه ۱ عدد
 • توضیحات
 • ۱۰۰ مگا بایت هاست حرفه ای

 • ۱۰۰۰۰ تومان سالیانه
  • ترافیک ماهانه۴ گیگا بایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین۴ عدد
  • تعداد دامنه ۱ عدد
 • توضیحات
 • ۵۰ مگا بایت هاست حرفه ای

 • ۵۰۰۰ تومان سالیانه
  • ترافیک ماهانه۲ گیگا بایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین۲ عدد
  • تعداد دامنه ۱ عدد
 • توضیحات
 • ۵۰۰۰ مگابایت هاست حرفه ای

 • ۹۰۰۰۰ تومان سالیانه
  • ترافیک ماهانه ۷۵ گیگا بایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین ۱۰ عدد
  • تعداد دامنه ۲ عدد
 • توضیحات
 • ۲۰۰۰ مگابایت هاست حرفه ای

 • ۶۰۰۰۰ تومان سالیانه
  • ترافیک ماهانه ۴۰ گیگا بایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین ۹ عدد
  • تعداد دامنه ۲ عدد
 • توضیحات
 • ۱۰۰۰ مگابایت هاست حرفه ای

 • ۳۰۰۰۰ تومان سالیانه
  • ترافیک ماهانه ۳۰ گیگا بایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین ۸ عدد
  • تعداد دامنه ۲ عدد
 • توضیحات
 • ۵۰۰۰۰ مگابایت هاست حرفه ای

 • تماس بگیرید سالیانه
  • ترافیک ماهانه بینهایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین بینهایت عدد
  • تعداد دامنه ۵ عدد
 • توضیحات
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت هاست حرفه ای

 • ۱۸۰۰۰۰ تومان سالیانه
  • ترافیک ماهانه ۱۰۰ گیگا بایت
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • سیستم عامل لینوکس 
  • موقعیت سرور آلمان
  • پارکت دامین بینهایت عدد
  • تعداد دامنه ۲ عدد
 • توضیحات