مقایسه پنل های پیامک و پنل sms آساک سرور

چند نکته مهم:

 •  هر پاکت معادل هزینه ارسال یک صفحه پیامک فارسی (۷۰ کاراکتر) است.
 •  ۹% مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت های فوق محاسبه و اخذ می گردد.
 •  هزینه هر صفحه پیامک انگلیسی ۲/۴ برابر پیامک فارسی می باشد.
 •  دریافت پیامک رایگان است.

تعرفه های ارسال پیامک

پنل پیامک تجاری
۷۹۰۰۰ تومان
مادام العمر

 • هزینه
 • از ۱۲۹ ریال
 • ۱۰۰۰ پیامک
 • ۷۹٫۰۰۰ تومان
 • امکانات
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد