سرور مجازی
 • LinuxVPS 4

 • ۶۰۰۰۰ تومان ماهیانه
  • unlimited traffic
  • speed 1000 mbps
  • Ram 3 GB up to 8 GB
  • upgrade / downgrade
  • CPU 1 core up to 6 core
  • directadmin and cpanel
  • disc space 300 GB up to 600 GB
  • system operation linux and windows
  • به همراه هاست بک اپ ۵ گیگابایت
  • یک عدد ip اختصاصی با امکان افزودن ip
 • سفارش این محصول
 • LinuxVPS 2

 • ۳۰۰۰۰ تومان ماهیانه
  • unlimited traffic
  • speed 1000 mbps
  • Ram 1 GB up to 8 GB
  • upgrade / downgrade
  • CPU 1 core up to 6 core
  • directadmin and cpanel
  • disc space 100 GB up to 600 GB
  • system operation linux and windows
  • به همراه هاست بک اپ ۵ گیگابایت
  • یک عدد ip اختصاصی با امکان افزودن ip
 • سفارش این محصول
 • LinuxVPS 1

 • ۲۰۰۰۰ تومان ماهیانه
  • unlimited traffic
  • speed 1000 mbps
  • Ram 512 MB up to 8 GB
  • upgrade / downgrade
  • CPU 1 core up to 6 core
  • directadmin and cpanel
  • disc space 50 GB up to 600 GB
  • system operation linux and windows
  • به همراه هاست بک اپ ۵ گیگابایت
  • یک عدد ip اختصاصی با امکان افزودن ip
 • سفارش این محصول